EDIC Karlovac sudjelovao na godišnjem sastanku mreže Europe Direct

U Bruxellesu, od 4 - 6. lipnja 2018. godine održao se godišnji sastanak Europe Direct info centara (436 centra diljem EU) sa predstavnicima Europske Komisije, Europskog Parlamenta i drugim EU institucijama. Na sastanku je u ime Europe Direc centra Karlovac sudjelovala gđa. Eva Sobotik Pavan.

Glavna tema sastanka bila je predstavljanje kampanje i novosti vezanih uz Europske izbore koji će se održati u svibnju 2019. Povodom izbora predviđene su 3 glavne kampanje: EUinvest, EU and me i EU protects koji će biti predstavljene od proljeća do jeseni 2018. godine. Kako je istaknuto na sastanku, prema Eurobarometru, 60% građana EU imaju pozitivno mišljenje o EU dok je 40% euroskeptičnih, a kao razlog se navode aktualna događanja  - Brexita i Italija.

Također na sastanku je bilo riječ i o Kulturnoj baštini kao području koje se može potencijalno poticati u ovim vremenima nesuglasnosti unutar EU i koja može potencirati suradnju i ispunjenje slogana EU - Ujedinjeni u različitosti!!

Povjerenik Opće Uprave za Komunikaciju EK-a, gosp. Pesonen istaknuo je da u sklopu glavnih aktivnosti 2018/2019. EU planira organizirati preko 800 Dijaloga sa građanima diljem Europe, a novost je i prekogranični Dijalozi s građanima koji se već počinju organizirati.

Prema anketama teme migracija i sigurnost glavne su brige građana EU-a i u novom proračunskom razdoblju te su u proračunu osigurana nova sredstva - za migracijsko pitanje planirane je 34 milijuna eura dok je za sigurnost i obranu 27,5 milijuna eura.

Comments are closed.