EDIC Karlovac nastavlja s EUandME kampanjom

Ovaj mjesec, Informacijski centar Europe Direct Karlovac nastavlja sa EUandME kampanjom i predavanjima učenicima. Prva na redu je Šumarsko i drvodjeljska škola u Karlovcu. EUandME kampanja usmjerena je mladima od 17 do 35 godina, kako bi ih informirala o vrijednostima i pogodnostima EU-a i pravima koje uživaju kao njegovi građani, te ih upoznala s načinima na koje im EU može pomoći u ostvarenju njihovih strasti i ambicija.

Učenici će imati prilike pogledati filmove redatelja kojima se kroz EU & ME kampanju promiču vrijednost i pogodnosti EU-a  kao i prava koja uživaju kao njezini građani. Cilj je ovih filmova potaknuti dijalog s mladim Europljanima o utjecaju koji EU ima na njihove svakodnevne živote.

Više o EUandME kampanji: https://europa.eu/euandme/frontpage_hr

Comments are closed.