Desetogodišnji plan Europske komisije za spas ribljih stokova u Sredozemlju

170330ec2

Nakon mjeseci pregovora Europska komisija uspjela je dogovoriti desetogodišnje obećanje o radu na spašavanju ribljih stokova u Sredozemlju te zaštiti ekološkog i ekonomskog bogatstva te regije.

U Deklaraciji Malta MedFish4Ever, koja je praktični primjer uspješne susjedske politike EU-a, utvrđen je detaljan program rada za sljedećih deset godina, utemeljen na ambicioznim, ali ostvarivim ciljevima. Na ribarskim plovilima u Sredozemlju izravno je zaposleno 300 000 ljudi, a još veći broj radnih mjesta neizravno ovisi o tom sektoru. Deklaraciju su potpisali predstavnici ministarstava zemalja sa sjeverne i južne obale Sredozemnog mora, a tim je potpisivanjem pitanje koje se dosad rješavalo na tehničkoj razini dobilo i političku dimenziju. To je rezultat procesa koji je, pod vodstvom Europske komisije, pokrenut u veljači 2016. u Cataniji, na Siciliji.

Obveze koje su preuzeli potpisnici obuhvaćaju sljedeće:

-  do 2020. osigurati da se o svim najvažnijim sredozemnim stokovima prikupljaju odgovarajući podaci koji će se redovito znanstveno ocjenjivati; malim ribarima dati veću ulogu u prikupljanju potrebnih podataka kako bi se povećala znanstvena saznanja;

-  donijeti višegodišnje planove upravljanja za sve najvažnije ribolovne aktivnosti. Komisija je sa svoje strane već pokrenula taj proces prijedlogom višegodišnjeg plana za ulov male plave ribe u Jadranskome moru;

-  zaustaviti nezakoniti ribolov do 2020. tako što će se državama članicama osigurati pravni okvir te neophodni ljudski i tehnički kapaciteti kako bi mogle ispuniti svoje dužnosti u pogledu kontrole i inspekcije. Razvoj nacionalnih sustava kontrole i sankcioniranja predvodit će Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja (GFCM);

-  pružiti potporu održivom malom ribolovu i akvakulturi pojednostavnjenjem programā financiranja za lokalne projekte, kao što je unapređenje flote tehnikama i ribolovnim alatom niskog učinka, socijalno uključivanje i doprinos ribarā zaštiti okoliša.

Da bi se deklaracija uspješno provela u djelo, u proces će se uključiti svi ribari, obalne zajednice, civilno društvo, industrijski, mali, artizanalni i rekreacijski ribolov te Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu i GFCM. Današnja je deklaracija još jedan doprinos ispunjenju međunarodnih obveza EU-a u okviru ciljeva održivog razvoja

Comments are closed.