Danas se obilježava Europski Dan jednakih plaća

novac

Prosječna satnica za žene u Europi danas iznosi 16,3 % manje nego za muškarce. Europski dan jednakih plaća, koji se ove godine obilježava 3. studenoga, označava dan kada žene u odnosu na svoje muške kolege zapravo prestaju primati plaću, gotovo dva mjeseca prije kraja godine.

U EU-u žene u obrazovanju postižu jednako dobre rezultate kao i muškarci ili čak bolje, ali to se ne odražava na tržištu rada. U 2016. godini 33 % žena u EU-u imalo je završeno visoko obrazovanje u usporedbi s 29 % muškaraca. Istodobno, opća stopa zaposlenosti žena niža je 11,6 pp nego stopa zaposlenosti muškaraca. Usto, žene su i dalje malobrojne na vodećim položajima najvećih poduzeća u EU-u. Među svakih 14 članova odbora te svakih 20 glavnih direktora samo je po jedna žena.

Europski stup socijalnih prava, koji će tri institucije EU-a proglasiti 17. studenoga na Socijalnom sastanku na vrhu za pravedna radna mjesta i rast, potvrđuje predanost EU-a osiguravanju ravnopravnosti spolova za svoje građane.

Europska komisija podnijela je 26. travnja 2017. na raspravu zakonodavne prijedloge o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, kojima će se omogućiti veća fleksibilnost i veća zaštita majki, očeva i skrbnika, neovisno o tome žele li uzeti dopust kako bi skrbili o svojoj djeci, koristiti se fleksibilnijim radnim vremenom ili vratiti se na posao. Komisija poziva Europski parlament i Vijeće da hitno donesu te prijedloge.

Kakva je razlika u plaći između spolova u Hrvatskoj možete pogledati na linku

Comments are closed.