Civilna zaštita EU-a: Jačanje kapaciteta za odgovor na katastrofe

Zastupnici su 12. veljače usvojili unapređivanje mehanizma EU-a za civilnu obranu kako bi pomogli državama članicama da brže i učinkovitije odgovore na katastrofe. Predlažu udruživanje sredstava radi brže i bolje reakcije.

Prirodne katastrofe, kao i one koje uzrokuje čovjek, mogu se dogoditi bilo gdje i prouzrokovati velike gubitke: u 2017. je 200 ljudi u Europi izgubilo živote zbog prirodnih katastrofa, a materijalna šteta zabilježena u 2016. iznosila je 10 milijardi eura. „Katastrofe u Grčkoj u 2018. ili one koje su pogodile Portugal u 2017. pokazale su da države članice nemaju dovoljno resursa, ponajprije zbog operativnih razloga“, izjavila je izvjestiteljica Elisabetta Gardini (EPP, Italija).

Što je mehanizam EU-a za civilnu zaštitu?

Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu, odnosno sustav uzajamne pomoći već postoji u EU-u. Ako država članica nema dovoljno resursa za odgovor na katastrofu, može zatražiti pomoć.

Međutim, pokazalo se da ovaj sustav, utemeljen na volonterskim doprinosima zemalja članica, ima ograničen kapacitet, osobito ako se nekoliko članica suočava s istom vrstom katastrofe istovremeno. Postojeći sustav nema pričuvne resurse EU-a koji bi mogli pomoći ako države članice nisu u mogućnosti.

RescEU - novi pričuvni resursi

Na zahtjev Parlamenta ustanovljavaju se i pričuvni resursi „RescEU“ poput kanadera, crpki velikog kapaciteta, poljskih bolnica i hitnih medicinskih timova za sve vrste hitnih intervencija. RescEU će se pokretati u slučajevima kada države članice nemaju dovoljno resursa za odgovor na katastrofu, nakon što o tome Komisija donese odluku.

Prenošenje znanja

Nova pravila predviđaju bolje upravljanje rizikom od katastrofa putem konzultacija, raspoređivanja stručnih misija i preporuka.

Zastupnici su podržali i novu Mrežu znanja Europske Unije u području civilne zaštite kako bi se omogućila intenzivnija razmjena znanja među svim sudionicima u civilnoj zaštiti, a osobito mladih stručnjaka i dobrovoljaca.

Idući koraci

Kako bi nova pravila stupila na snagu, potrebno je odobrenje Vijeća.

Comments are closed.