Čemu služi OLAF – Europski ured za borbu protiv prijevara?

Jeste li čuli za OLAF- Europski ured za borbu protiv prijevara? OLAF ispituje navodne prijevare ili druge ozbiljne nepravilnosti koje mogu negativno utjecati na javna sredstva EU-a: prihode i rashode EU-a ili imovinu institucija EU-a te navodnu tešku povredu dužnosti članova ili osoblja institucija i tijela EU-a. Pod nepravilnosti se smatra čin koji nije u skladu s pravilima EU-a te može negativno utjecati na njegove financijske interese, ali je posljedica nenamjernih pogrešaka korisnika sredstava ili tijela nadležnih za isplatu sredstava. Ako je nepravilnost počinjena namjerno, smatra se prijevarom. (članak 1. Uredba Vijeća 2988/95).

Ono što OLAF ne može ispitivati su: navodne prijevare koje nemaju financijski utjecaj na javna sredstva EU-a te navodnu korupciju koja ne uključuje članove ili osoblje institucija i tijela EU-a. Takvi slučajevi se prijavljuju državnoj policiji.

OLAF-u se prijava može prijaviti:

Nema nikakvih formalnosti – dovoljno je dati što točnije i podrobnije informacije te priložiti dokumentaciju ako je dostupna. S OLAF-om možete komunicirati na bilo kojem od 24 službena jezika EU-a.

Nakon što OLAF-u podnesete prijavu, dobit ćete potvrdu o primitku poruke ako ste naveli povratnu adresu. Nakon toga, OLAF će analizirati podnesenu prijavu kako bi provjerio različite elemente, primjerice, je li nadležan za djelovanje u tom predmetu, ima li dovoljno informacija da se opravda pokretanje istrage ili koordinacijskog predmeta OLAF-a. Po završetku te početne procjene, koja se naziva „postupak odabira”, glavni direktor OLAF-a odlučuje o tome hoće li se pokrenuti istraga ili ne. Ako OLAF odluči pokrenuti istragu ili koordinacijski predmet, istražitelj kojem je dodijeljen predmet može vam se obratiti radi dodatnih informacija. No, osim ako vam se istražitelj izravno obrati, OLAF neće komunicirati s vama tijekom istrage.

Comments are closed.