Bolji proizvodi i veći izbor za europske potrošače – akcijski plan za financijske usluge

170323ec2

Europska komisija predstavila je akcijski plan u kojem se utvrđuje kako europskim potrošačima omogućiti veći izbor financijskih usluga i bolji pristup njima u cijelom EU-u. Tehnologija je u središtu današnjeg pokretanja akcijskog plana jer će se inovativnim internetskim uslugama napredovati prema većoj integriranosti tržišta financijskih usluga.

Akcijskim se planom nastoje ukloniti prepreke na nacionalnoj razini jer trenutačno samo 7 % potrošača kupuje financijske usluge u drugoj državi članici EU-a. Svi bi potrošači trebali moći slobodno birati iz širokog spektra financijskih usluga u cijelom EU-u i dobiti najveću vrijednost za svoj novac, a da istodobno budu sigurni da će biti dobro zaštićeni. Na istinskom jedinstvenom tržištu ne bi više trebala biti važna razlika između domaćih i stranih pružatelja usluga. Pružatelji financijskih usluga također bi trebali moći iskoristiti pogodnosti cijelog tržišta EU-a.

Komisija je utvrdila tri glavna područja daljnjeg rada kako bi se otišlo korak naprijed prema istinski jedinstvenom tržištu financijskih usluga:

  • povećanje povjerenja potrošača i njihovo osnaživanje pri kupnji usluga u vlastitoj zemlji ili u drugim državama članicama: npr. želimo smanjiti naknade za prekogranične transakcije koje uključuju valute koje nisu euro
  • smanjenje zakonskih i regulatornih prepreka koje utječu na poduzeća koja žele proširiti poslovanje na inozemstvo: razvijanjem zajedničkih kriterija za ocjenjivanje kreditne sposobnosti
  • podupiranje razvoja inovativnog digitalnog svijeta, u kojem se mogu ukloniti neke od postojećih prepreka jedinstvenom tržištu: npr. suradnjom s privatnim sektorom kako bi se utvrdio način na koji bi se u tom sektoru za provjeru identiteta potrošača mogle primijeniti elektronička identifikacija i usluge povjerenja

Više pročitajte ovdje

Comments are closed.