25. rođendan jedinstvenog europskog broja za hitne slučajeve – 112

Photolocation European Parliament Strasbourg- Citizens and a EP-Vice President celebrating 25th birthday of 112 Source Europe Direct

29  -tog srpnja obilježava se rođendan Europskog broja za hitne slučajeve - 112. Odluka o uvođenju 112 kao jedinstvenog broja za hitne slučajeve došla je na preporuku Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT) još 1976 godine. Jedinstveni europski broj hitnih službi 112 konačno je usvojen odlukom Vijeća od 29. srpnja 1991. godine.

Europski jedinstveni broj za hitne slučajeve dostupan je svugdje u EU besplatno. Moguće je nazvati 112 sa fiksnih i mobilnih telefona kako bi kontaktirali bilo koju hitnu službu: hitnu pomoć, vatrogasce ili policiju.

Kada osoba bira 112, posebno obučeni operater će odgovoriti na poziv. Ovisno o nacionalnoj organizaciji hitne službe, operator će po zahtjevu djelovati izravno ili će prenijeti poziv na najprikladnije hitne službe.

Operateri u mnogim zemljama mogu odgovoriti na pozive, ne samo u njihovom nacionalnom jeziku već i na engleskom ili francuskom jeziku. Ako pozivatelj ne zna gdje se nalazi, operator će odrediti gdje se osoba koja upućuje poziv poziva fizički nalazi te će lokaciju proslijediti hitnim službama, tako da oni mogu pomoći odmah.

 

Comments are closed.