Category Archives: Novosti

Potpisan prvi sporazum o 30 milijuna eura u zajmovima za diplomske studente u okviru programa kreditnog jamstva Erasmus+ Master

Prvi zajmovi za studente diplomskih studija u inozemstvu sada su dostupni u okviru Jamstva za zajmove za Erasmus+ Master. Europski investicijski fond i MicroBank potpisali su sporazum kojim će se kroz program Erasmus+, a uz jamstvo Europske komisije, osigurati zajmovi u vrijednosti do 30 milijuna EUR. Tim prvim sporazumom osigurat će se financijska potpora za studente diplomskih…
Read more

Tema Europske godine za razvoj za lipanj – Održiv zeleni razvoj, zadovoljavajuća radna mjesta i poduzeća

Budući da su mnoge zemlje u razvoju osjetljive na vanjske utjecaje kao što su klimatske promjene, prirodne katastrofe ili krize zbog nedostatka hrane i goriva, za njih je zeleno gospodarstvo od posebnog značaja. Održivim zelenim gospodarskim rastom istovremeno bi se trebalo smanjiti siromaštvo, štititi prirodni okoliš i osigurati pristojno zaposlenje uz osiguranje radničkih prava i…
Read more

Novo izvješće Komisije o mobilnosti hrvatskih radnika

Europska komisija objavila je novo izvješće o prijelaznim mjerama povezanima sa slobodnim kretanjem hrvatskih radnika u kojem se zaključuje da će budući potencijalni priljevi hrvatskih radnika u druge države članice EU-a vjerojatno biti maleni te da nije izgledno da će uzrokovati poremećaje na tržištu rada. Mobilni građani iz Hrvatske većinom su radno sposobni i relativno…
Read more

EU PRORAČUN ZA 2016 GODINU

Komisija je predložila proračun EU-a za 2016. sa sredstvima za plaćanje u visini od 143,5 milijardi EUR što će se upotrijebiti za oporavak europskoga gospodarstva i za poboljšanje životnih uvjeta u Europi i izvan nje. Sredstva će se uložiti u poticanje inovacija, otvaranje radnih mjesta, pomoć pri uklanjanju razlika među državama članicama i regijama, učinkovitije…
Read more