Category Archives: Novosti

Plan ulaganja za održivu Europu

Europski zeleni plan jedan je od prioriteta Europske komisije u 2020. godina te je Europska unija odlučna u namjeri da do 2050. postane prvi klimatski neutralan blok u svijetu. Navedeno je moguće samo znatnim ulaganjima EU-a, nacionalnog javnog sektora i privatnog sektora. Pred nekoliko dana predstavljen je Plan ulaganja za održivu Europu plan koji sadrži…
Read more

Što Predsjedanje RH Vijećem Europe znači za Hrvatsku?

Od 1. siječnja 2020. godine Republika Hrvatska po prvi put predsjeda Vijećem Europske  unije. Šestomjesečno predsjedanje je  vrlo  zahtjevan pothvat koji zahtijeva najviši stupanj pripremljenosti državne uprave. U ovom članku donosimo kratak pregled prioriteta Predsjedanja RH Vijećem Europe, zadatke koje će RH obavljati te prednosti koje može ostvariti predsjedanjem. PREDNOSTI ZA RH: Politička profitabilnost Ostvarivanje…
Read more

Definiran proračun EU za 2020.

Definiran je proračun EU-a za 2020 ,koji će EU omogućiti da usredotoči svoje resurse na prioritete koji su važni za građane: klimatske promjene, radna mjesta, mladi, sigurnost i solidarnost u EU-u. Günther H. Oettinger, europski povjerenik za proračun i ljudske resurse, rekao je: "Proračun EU-a za 2020. godinu je kontinuitet - posljednji je prema sadašnjem…
Read more

Raspisan natječaj DiscoverEU

U sklopu inicijative DiscoverEU, 7. studenog raspisan je novi natječaj koji traje do 28. studenog 2019. do 12:00 sati. Ova inicijativa nudi mogućnost mladima da putuju Europom,  uglavnom vlakom (uz iznimke za sudionike koji žive na otocima ili u udaljenim područjima) te otkrivaju prekrasne krajolike Europe i raznolikost njezinih gradova. Mladi se mogu prijaviti tijekom…
Read more