Category Archives: Novosti

Inovativne mjere za gradove: 45 milijuna eura iz fondova EU-a za 11 projekata

Komisija i vijeće francuske regije des Hauts-de-France kao upravljačka tijela projekta Inovativne mjere za gradove objavili su rezultate 5. i posljednjeg poziva na podnošenje prijedloga. Pobjednički projekti iz Bruxellesa, Genta i Leidala (Belgija), Sofije (Bugarska), Chalandrija (Grčka), Budimpešte (Mađarska), Ferrare i Verone (Italija), Tilburga (Nizozemska), Košica (Slovačka) i Almeríje (Španjolska) primit će više od 45…
Read more

Europska komisija odobrila prvi lijek protiv COVID-a 19

Europska komisija  je izdala uvjetno odobrenje za stavljanje u promet lijeka Remdesivir, prvog lijeka odobrenog na razini EU-a za liječenje COVID-a 19. Odobrenje u ubrzanom postupku dolazi nakon preporuke Europske agencije za lijekove (EMA). Zaštita javnog zdravlja ključan je prioritet Komisije te su podaci o Remdesiviru ocijenjeni u iznimno kratkom roku u okviru kontinuiranog postupka…
Read more

Godišnji proračun EU-a za 2021. usmjeren na europski oporavak

Komisija je predložila proračun EU-a za 2021. u iznosu od 166,7 milijardi EUR. Proračun će se dodatno dopuniti bespovratnim sredstvima u iznosu od 211 milijardi eura i zajmovima u okviru instrumenta Next Generation EU, privremenog instrumenta za oporavak čiji cilj je mobilizacija ulaganja i pokretanje europskog gospodarstva. Godišnjim proračunom i tim instrumentom mobilizirat će se…
Read more

Komisija odobrila hrvatski program jamstava u iznosu od 40 milijuna eura za mala i srednja poduzeća u sektorima kulture i kreativnih industrija

Europska komisija odobrila je hrvatski program u iznosu od 40 milijuna EUR (300 milijuna kuna) za potporu malim i srednjim poduzećima (MSP) koja djeluju u kulturnom sektoru i kreativnoj industriji te koja su bila među najpogođenijima epidemijom koronavirusa. Zabrana okupljanja, otkazivanje kulturnih događanja, zatvaranja kazališta, kinodvorana i koncertnih dvorana znatno su gospodarski utjecala na poduzetnike,…
Read more