Monthly Archives: July 2020

Koronavirus: Europska komisija poziva na djelovanje u zaštiti sezonskih radnika

Europska komisija jučer je predstavila smjernice za zaštitu sezonskih radnika u EU-u u kontekstu pandemije koronavirusa. One služe kao orijentir nacionalnim tijelima, inspektoratima rada i socijalnim partnerima da zajamče prava, zdravlje i sigurnost sezonskih radnika te da se pobrinu za to da sezonski radnici budu upoznati sa svojim pravima. Prekogranični sezonski radnici imaju mnoga prava,…
Read more

Inovativne mjere za gradove: 45 milijuna eura iz fondova EU-a za 11 projekata

Komisija i vijeće francuske regije des Hauts-de-France kao upravljačka tijela projekta Inovativne mjere za gradove objavili su rezultate 5. i posljednjeg poziva na podnošenje prijedloga. Pobjednički projekti iz Bruxellesa, Genta i Leidala (Belgija), Sofije (Bugarska), Chalandrija (Grčka), Budimpešte (Mađarska), Ferrare i Verone (Italija), Tilburga (Nizozemska), Košica (Slovačka) i Almeríje (Španjolska) primit će više od 45…
Read more

Europska komisija odobrila prvi lijek protiv COVID-a 19

Europska komisija  je izdala uvjetno odobrenje za stavljanje u promet lijeka Remdesivir, prvog lijeka odobrenog na razini EU-a za liječenje COVID-a 19. Odobrenje u ubrzanom postupku dolazi nakon preporuke Europske agencije za lijekove (EMA). Zaštita javnog zdravlja ključan je prioritet Komisije te su podaci o Remdesiviru ocijenjeni u iznimno kratkom roku u okviru kontinuiranog postupka…
Read more