Monthly Archives: June 2018

Kriza migranta u EU-u: Činjenice i brojke

Dolazak više od milijuna tražitelja azila i migranata u Europu u 2015. otkrio je ozbiljne nedostatke europskog sustava azila. Parlament stoga radi na novim prijedlozima za stvaranje pravednije, učinkovitije zajedničke politike. Agencija EU-a za graničnu i obalnu stražu prikuplja podatke o nezakonitim prijelazima vanjske granice EU-a koje su registrirale nacionalne vlasti. Tijekom 2015. i 2016.…
Read more

Smanjuje se broj eurozastupnika nakon europskih izbora u 2019.

Broj zastupnika u Europskom parlamentu umjesto dosadašnjih 751 trebao bi se nakon Brexita smanjiti na 705 zastupnika. Od 73 zastupnička mjesta koje ima Ujedinjena Kraljevina, njih 46 bi se ostavilo u pričuvi za buduća proširenja, ili jednostavno neće biti popunjena čime će se smanjiti veličina Europskog parlamenta. Preostalih 27 britanskih mjesta rasporedit će se na…
Read more

Dvojna kvaliteta prehrambenih proizvoda: Europska komisija objavljuje zajedničku metodologiju ispitivanja

Europska komisija objavila je zajedničku metodologiju za usporedbu kvalitete prehrambenih proizvoda u EU-u. Zajednički istraživački centar (JRC), znanstvena služba i centar znanja Europske komisije, razvio je zajedničku metodologiju kako bi se nacionalnim tijelima za zaštitu potrošača omogućilo provođenje ispitivanja u kojima se uspoređuju sastav i svojstva prehrambenih proizvoda koji se u sličnoj ambalaži prodaju diljem…
Read more

EDIC Karlovac sudjelovao na godišnjem sastanku mreže Europe Direct

U Bruxellesu, od 4 - 6. lipnja 2018. godine održao se godišnji sastanak Europe Direct info centara (436 centra diljem EU) sa predstavnicima Europske Komisije, Europskog Parlamenta i drugim EU institucijama. Na sastanku je u ime Europe Direc centra Karlovac sudjelovala gđa. Eva Sobotik Pavan. Glavna tema sastanka bila je predstavljanje kampanje i novosti vezanih…
Read more