Monthly Archives: September 2016

Danas se obilježava Europski dan jezika

Europski dan jezika se temelji na inicijativi Vijeća Europe. Cilj akcijskog dana je vrednovanje svih jezika i kultura kao i doprinos osoba koje posjeduju prednosti višejezičnosti, povećanju individualne višejezičnosti i motivaciji ljudi u Europi o doživotnom učenju jezika. Europska godina jezika 2001., koju su zajednički organizirali Vijeće Europe i Europska unija, uspjela je uključiti milijune…
Read more

Zapošljavanje u EU-u: Europska agencija za graničnu i obalnu stražu (Frontex)

U lipnju ove godine institucije EU-a dogovorile su osnivanje Europske granične i obalne straže, koja će se sastojati od Europske agencije za graničnu i obalnu stražu (Frontex) i tijela iz država članica nadležnih za upravljanje granicama. Nova Agencija bit će smještena u Varšavi, a imat će važnu ulogu u zaštiti vanjskih granica EU-a te će…
Read more

Ukidanje naknade za roaming: nema ograničenja glede vremena ili količine podataka

Kao što je predsjednik Juncker najavio u svom govoru o stanju u Uniji, članovi Kolegija povjerenika danas su raspravljali o revidiranom nacrtu pravila potrebnih za izbjegavanje zlouporaba nakon ukidanja naknada za roaming u lipnju 2017. Raspravljali su o novom pristupu načelu „pravedne uporabe“ i složili se da za potrošače ne smije biti ograničenja glede vremena…
Read more