Monthly Archives: September 2015

Obilježen Dan sporta u Karlovačkoj županiji

  U organizaciji Europe Direct Info centra te partnera Karlovačke županije i Karlovačke športske zajednic u Karlovcu je obilježen Dan sporta. Kao i diljem Europske unije pa tako i u Karlovcu Dan sporta održan je po prvi puta. Održan je u svrhu promicanja sporta kao sastavnog dijela svakodnevnog života. Predavanjima o načinima financiranja sporta i…
Read more

DAN SPORTA U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI!!!

U svrhu promicanja sporta kao sastavnog dijela svakodnevnog života ove godine Europe Direct centar Karlovac u suradnji sa UO za Europske poslove Karlovačke županije te Karlovačkom športskom zajednicom organizira Dan sporta koji će se održati 16. rujna 2015. godine u Športskoj dvorani Karlovac. Program događanja sastojati će se od dva dijela. Prvi koji bi bio…
Read more

ŠTO EU RADI PO PITANJU SPORTA?

Europska Unija u svom djelovanju pokriva gotovo sva područja života pa tako i sport. Dana 1. siječnja 2014. godine stupio je na snagu novi EU-ov program financiranja za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport naziva - Erasmus+. U programu Erasmus+ se po prvi put nalazi posebno poglavlje o sportu s proračunom od 266 milijuna EUR-a (otprilike…
Read more