Monthly Archives: August 2015

Tema Europske godine za razvoj za kolovoz – Humanitarna pomoć

Prirodne katastrofe, ratovi i sukobi mogu imati vrlo teške posljedice na građane i lišiti ih osnovnih sredstava za život kao što su hrana ili električna energija, i to ponekad doslovce preko noći. Zadovoljavanjem osnovnih potreba kao što su hrana, sklonište, čista voda ili fizička zaštita humanitarnom se pomoći osigurava preživljavanje pogođenog stanovništva u kriznim situacijama.…
Read more